projekt

Návrhy veřejné zeleně se náš atelier zabývá již přes deset let a za tu dobu jsme připravili téměř pět desítek projektů. Projekty připravujeme buď ve všech stupních projektové dokumentace. Máme také bohaté zkušenosti s přípravou projektů pro dotační tituly z fondů Evropské unie („Obnova krajinných struktur“ „Podpora regenerace urbanizované krajiny“) a jsme schopni vám zajistit také vyplnění žádosti o dotace. V našem portfoliu jsou návrhy veřejných prostor jak pro obce, města tak i pro soukromé investory.