Dotace na zeleň

Proč si vybrat naše služby?

 • máme mnohaleté zkušenosti s dotačními projekty
 • jsme skvěle informovaní a známe všechny klíčové požadavky hodnotitelů a stěžejní aspekty pro tvorbu kvalitních projektů
 • všechny podklady zpracováváme kvalitně a s maximální péčí
 • pomůžeme Vám získat finanční podporu pro Váš projekt v maximální výši a postaráme se i o jeho následnou realizaci a to nejen co se managementu dotace týká, ale můžeme Vám poskytnout naše služby i jako odborný dozor při realizaci akce
 • Vaše pohodlí v průběhu naší spolupráce je pro nás klíčové. Naším cílem je zcela převzít veškeré problémy a starosti s projektem. O všem Vás budeme průběžně informovat a budeme od Vás vyžadovat pouze podklady a údaje, které nemůžeme zajistit sami

Naším cílem není pouze získání příslibu dotace, ale i její skutečné obdržení a minimalizace veškerých rizik na její vrácení.

Co může být předmětem námi zpracovávaných dotací?

V závislosti na podmínkách konkrétní dotace může být poskytnuta dotace na:

 1. zakládání nové nebo regenerace stávající zeleně v krajině i v sídlech, což znamená především ošetření, kácení, výsadby nových dřevin a založení trávníku
 2. revitalizace nebo založení drobných vodních nebo mokřadních stanovišť
 3. doplňková opatření jako např. prvky pro podporu hnízdění ptáků, tvorba úkrytů pro plazy
  a drobné obratlovce, zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz apod.
 4. mlatové cesty, informační cedule a doprovodný mobiliář, herní prvky apod.
 5. vybavení zahrad mateřských a základních škol a podpora environmentální výchovy

Výběr dotačního titulu:

Vyznat se v dnešní době v dotacích není vůbec jednoduché. Naši zkušení projektoví manažeři Vám při úvodní konzultaci, kterou nabízíme zcela zdarma, pomohou vybrat dotační titul, který pro Váš záměr
a Vaše možnosti bude nejvhodnější.

Nabízíme Vám tyto služby:

 • úvodní konzultace
 • zhotovení projektové dokumentace nebo úprava stávající projektové dokumentace pro potřeby konkrétní dotace 
 • zpracování žádosti o poskytnutí dotace 
 • management dotace po schválení žádosti o dotaci 
 • rozklad a sestavení projektu (tj. oprava neschválených projektů v minulých výzvách)
 • z analyzujeme projekt, který nebyl při podání žádosti úspěšný a pokud to bude relevantní, tak projekt upravíme tak, aby se šance na získání dotace maximalizovaly