Naše filozofie

Smyslem naší práce je postarat se o harmonické propojení lidí s místy, kde žijí
tak, aby jim tam bylo dobře. Kompozice tvoříme s respektem k přirozenému
řádu věcí, koloběhu a cyklům přírody.

„Jednoho dne otevřeš oči, a zahrádka bude zelená, vysoká tráva se bude třpytit
rosou a v houští růžových korunek budou vyhlížet nabobtnalá, brunátná
poupata, a stromy zestarají, budou rozložité a temné, těžkých korun a plné
trouchnivé vůně ve vlhkém stínu. A ty už nevzpomeneš na útlou, holou, hnědou
zahrádku těchto dnů, na nejisté chmýří první travičky, na hubený rozpuk prvních
pupenců, na všechnu tu hlinitou, chudou a dojemnou krásu zahrádky, jež je
zakládána.
Nu dobře, ale nyní je nutno kropit a plet a vybírat z hlíny kamení.“

Karel Čapek, Zahradníkův rok