Naši lidé

Vystudovala zahradní inženýrství na ČZU v Praze-Suchdole. Návrhy rodinných zahrad se zabývá od roku 2007, kdy nejprve pod svým jménem, později v atelieru Garden Point, vytříbila svůj styl a grafickou podobu projektů. V roce 2011 založila vlastní firmu Living in green s.r.o..

Zajímá se o východní umění Feng-shuei a i proto se byla inspirovat tímto stylem v Japonsku. Deset let publikuje v populárních časopisech  Dům a Zahrada a Můj Dům.

777 135 708
lenka@livingingreen.cz

Ing. Lenka Vyhnálková

autorizovaný krajinářský architekt (ČKA 0442)
a zakladatelka ateliéru Living in green

Vystudovala obor Zahradní tvorba na ČZU v Praze. Po promoci v roce 2009 navázala spolupráci s Lenkou Vyhnálkovou a poté se stala členem atelieru Living in green. Pravidelně přispívá do časopisů Bydlení Stavba Reality, Dům a Zahrada, Můj Dům.

V atelieru se specializuje na návrhy veřejné i soukromé zeleně. Při tvorbě návrhů se inspiruje ve volné přírodě, která je její neutuchající inspirací.

„Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.“  (R. Fulghum)

774 884 546
pavlina@livingingreen.cz

Ing. Pavlína Elfová

vedoucí projektant,
český certifikovaný arborista

Vystudovala SOŠ Hořovice, obor Ochrana a tvorba životního prostředí, a dále pak obor Zahradní a krajinná tvorba na Vyšší odborné zahradnické akademii v Mělníku. Do atelieru Livin in green se přidala v roce 2014.

Znalosti a praxi v oboru rozšiřovala již během studia brigádami a zahraniční stáží ve Švýcarsku, kde se rok plně věnovala zahradnickým pracím.

 Moto: „Vše není tak zelené, jak to vypadá.“

777 793 053
eliska.luhanova@livingingreen.cz

Eliška (Luhanová) Hubertová, DiS.

projektant,
český certifikovaný arborista

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na České zemědělské univerzitě v Praze na úrovni bakalářské a na ni navazující magisterské. Od dětství se aktivně zajímá o umění a přírodu, která je jí velkou životní inspirací. Přednost dává rozvolněným výsadbám a přírodním zahradám s permakulturními principy a převažujícím zastoupením domácích druhů rostlin. Již několik let se věnuje včelařství a vědomosti získané praxí aplikuje do své zahradní tvorby. Jejím cílem je pomoci navrátit do české krajiny malebnost a život. Do atelieru Living in green se připojila v roce 2022.

778 071 424
eliska.havlickova@livingingreen.cz

Ing. Eliška Havlíčková

projektant

Vystudovala obor zahradní tvorba na České zemědělské univerzitě v Praze. Své zkušenosti získávala na pozici zahradníka a odborného prodejce v zahradnickém centru. Při návrhu zahrad se zaměřuje na dosažení harmonie s charakterem místa a naplnění potřeb člověka. Svůj volný čas ráda věnuje cestování nebo grafické tvorbě.  V ateliéru Living in green pracuje od jara 2021. ​

723 510 664
bara@livingingreen.cz

Ing. Barbora Ježová

projektant

Vystudovala bakalářský studijní program Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity, na který navázala magisterským studijním programem Krajinářská architektura na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Nejvíce praktických zkušeností v oboru získala během pracovních stáží v trvalkových školkách ve Švýcarsku a ve Velké Británii, které absolvovala během studia na České zahradnické akademii v Mělníku. Při navrhování oceňuje výzvy, baví ji hledat souvislosti a ráda objevuje skrytý potenciál zdánlivě obyčejných míst. Ve svém volném čase ráda cestuje za zajímavými tuzemskými i zahraničními realizacemi a účastní se mezinárodních setkání mladých zahradních architektů.

Do týmu Living in green se přidala na jaře 2023 a v atelieru se věnuje především návrhům ve veřejném prostoru.

 602 646 836

tereza@livingingreen.cz

Ing. Tereza Brázdová, DiS.

projektant

Vystudovala Obchodní akademii v Třeboni. Má bohaté zkušenosti jako obchodní a event manažerka. Za zásadní považuje vytvářet šéfové podmínky a prostředí pro její efektivní práci. Zajišťuje chod kanceláře pro své kolegyně, tak aby se mohly soustředit na realizace zelených přání našich klientů.

motto: „Nejkrásnější hudba je lidský smích.“  (Jan Werich)

722 218 499
renata@livingingreen.cz

Renata Dudová

asistentka

Vystudovala Zahradní a krajinářskou architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici, kde absolvovala několik zahraničních stáží ve Finsku a Holandsku. Od roku 2008 působila v brněnském urbanistickém ateliéru, kde se specializovala na územní plány, územní studie a regulační plány. Posledních 8 let kombinuje práci jak v soukromém tak i veřejném sektoru. Mimo navrhování zahrad, řeší i koncepce veřejných prostranství, krajiny a v neposlední řadě i územních systémů ekologické stability. Preferuje udržitelnost, kde klade důraz na kreativitu a selský rozum. Ráda hledá nová řešení, ale současně do své práce promítá i přístupy prověřené časem.

724 516 676

michaela@livingingreen.cz

Ing. Michaela Dziadková

Autorizovaný projektant územních systému ekologické stability (ČKA 04235)

Vystudovala obchodní akademii a VOŠ management obchodních činností, pracovala ve dvou bankách. Po mateřské dovolené dostala šanci pracovat v Livingu a poznat něco zcela nového. Byla přijata jako administrativní pracovník, má na starosti dotace. Určitě i díky tomu, že jí papírování baví, a pečlivost a spolehlivost je její druhé a třetí jméno.

Prostě zcela dle jejího celoživotního hesla „NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY!“ 

777 793 798
daniela@livingingreen.cz

Daniela Šináglová, DiS.

administrátor dotací